KÖZMŰTERV-M'93 Kft.

Társaságunk 1993-ban családi vállalkozásként 4 fővel alakult, a családfő Major Ferenc közmű vezető-tervező több, mint 30 éves tervezői gyakorlatára alapozva. Jelenleg 4 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel dolgozunk, akiket munkatorlódás vagy speciális szakterületet igénylő feladat esetén megfelelő végzettségű alvállalkozókkal egészítünk ki. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként elértünk egy olyan technikai fejlettségi szintet, amely révén most már érezhetően hatékonyabban és magasabb színvonalon tudjuk munkákat végezni.

Tevékenységek:

  • Víziközmű ellátó hálózatok, belvízrendezés tervezése, műszaki ellenőrzése. Kommunális ivóvíz ellátó hálózatok, szennyvízcsatorna rendszerek, belterületi vízrendezés létesítményeinek, csapadékvíz elvezető rendszerek építőmérnöki generál-tervezését, műszaki ellenőrzését végezzük, Önkormányzatok, Állami beruházók, vagy Ipari, kereskedelmi beruházók megbízásából.
  • Földgázellátó hálózatok tervezése. Földgáz ellátó hálózatok építőmérnöki generál-tervezését végezzük, Elosztói Engedélyes gázszolgáltatók, Önkormányzatok, Állami beruházók, vagy Ipari, kereskedelmi beruházók megbízásából.
  • Közlekedési létesítmények tervezése. Utak, kerékpárutak, gyalogutak és egyéb közlekedési létesítmények építőmérnöki generál-tervezése, műszaki ellenőrzése Önkormányzatok, Állami beruházók, vagy Ipari, kereskedelmi beruházók megbízásából.
  • Ipari parkok, üzemek, Intézmények és Kereskedelmi telephelyek, Áruházak közműellátásának és közlekedésének teljes körű tervezése. Ipari parkok, gyártelepek, üzemek, Intézmények és Kereskedelmi telephelyek, Áruházak közműellátásának és közlekedési létesítményeinek teljes körű építőmérnöki generál-tervezése, távközlési, elektromos energia ellátási, környezetvédelmi munkarészekkel együtt, altervezők bevonásával.
  • Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó építőmérnöki tervezések végzése. Hulladéklerakók, átrakók, hulladékszigetek építőmérnöki létesítményeinek generál-tervezése.
  • Településrendezési tervek közlekedési és közmű munkarészeinek készítése

KÖZMŰTERV-M’93 Kft.


4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/1.

+ 36 42 437 201

+ 36 42 437 201


Ügyvezető igazgató: ifj. Major Ferenc, Major Gabriella

Tervező munkatárs: Frankliné Taliga Kata

Szerkesztő-rajzoló: Horváthné Jámbor Hajnalka, Szabó Ferenc Béla