Cégünk olyan tipikus kisvállalat, ahol a cég tulajdonosai egyben a Kft. vezetői, akik közvetlen kapcsolatban vannak valamennyi dolgozóval, alvállalkozóval, operatív irányítást és ellenőrzést végeznek.

Tevékenységi körünk:

 • Térségek, települések, lakóterületek és iparterületek közlekedési létesítményeinek (út, osztályozós csomópontok, körforgalmak, kerékpárút, járda) és közműellátásának (víz-, gáz-, távhőellátás, szennyvíz- és csapadékelvezetés, víztisztítás és szennyvíztisztítás, csapadékvíz- és szennyvíz előtisztító műtárgyak) tervezése, műszaki ellenőrzése, beruházási programjainak készítése
 • Regionális folyékonyhulladék elhelyező telepek, szilárdhulladék lerakó telepek tervezése, műszaki ellenőrzése, beruházási programjainak készítése
 • Belterületi vízrendezés tervezése, műszaki ellenőrzése, beruházási programjainak készítése
 • Településfejlesztési projektekhez infrastrukturális tervek, tanulmányok, beruházási programok készítése
 • Településrendezési tervek közlekedési és közmű munkarészeinek készítése
 • Előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentációk készítése, hatástanulmányok műszaki munkarészeinek készítése
Szakmai felkészültségünk:
Vezető tervezők:
ifj. Major Ferenc: vízilétesítmény tervező, útépítés tervező

Végzettsége:   okl. építőmérnök

Gyakorlati idő: 20 év

Munkahelyek:
 • 1992-1994. FETIVIZIG Mélyépítő Üzem Nyíregyháza, Széchenyi u.19.
 • 1994-2004. 04   „KÖZMŰTERV-M’93” Bt. Nyíregyháza, Vasvári P. u. 37. II/7.
 • 2004-04 – „KÖZMŰTERV-M’93” Kft. Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/1.
 Tervezői névjegyzék számai:
 • vízi építmények tervezése:  VZ-T/15-0229
 • közúti építmények tervezése: KÉ-K/15-0229
 • településrendezési vízi közmű tervezés: TV-T/15-0229
 Műszaki ellenőri névjegyzék számai:
 • közlekedési építmények műszaki ellenőr:   ME-KÉ/I-15-20091.
 • vízgazdálkodási építmények építése szakterületen műszaki ellenőr:    ME-VZ/I-15-20091
Tervező munkatársak:

Frankliné Taliga Kata jogi szakokleveles környezetmérnök

Jámbor Hajnalka építőmérnök