Nyíregyháza Arany J. utca-Kígyó utca-Debreceni út körforgalom és közlekedési csomópont


Referencia munkáink a teljesség igénye nélkül:

Közműellátás (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, távfűtés):
 • Nyíregyháza-Sóstóhegy 22 ha lakópark közműellátása
 • Nyíregyháza MJV 1998 évi vízhálózat bővítések és rekonstrukciók
 • Nyíregyháza MJV 1999 évi vízhálózat bővítések és rekonstrukciók
 • Polgár város teljes belterület ivóvízhálózat rekonstrukció
 • Borsodnádasd város teljes belterület ivóvízhálózat rekonstrukció
 • Cigánd város teljes belterület ivóvízhálózat rekonstrukció
 • Tiszakarád község teljes belterület ivóvízhálózat rekonstrukció
 • Búj-Tiszabercel szennyvízcsatornázása és tisztítása
 • Kemecse szennyvízcsatornázása és tisztítása
 • Nyíregyháza MJV szennyvízcsatornázása
 • Nyírbátor II ütem szennyvízcsatornázása és tisztítása
 • Hajdúnánás II ütem szennyvízcsatornázása
 • Rakamaz és térsége szennyvízcsatornázása és tisztítása
 • Nagykálló II ütem szennyvízcsatornázása
 • Hajdúböszörmény és térsége szennyvízcsatornázása
 • Ibrány és Nagyhalász települések szennyvízcsatornázása
 • Nyírbátor, Ipari Park teljes közmű- és útépítés
 • Komoró szennyvízcsatornázása, és Tuzsér szennyvíztelep bővítés
 • Fényeslitke-Döge szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztítása
 • Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
 • Zsurk-Tiszaszentmárton szennyvízcsatornázása, csatlakozás a záhonyi rendszerhez
 • Bököny, Nagykálló, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyíregyháza-Borbánya belvízrendezésének tanulmányterve
 • Balsa község gázellátása
 • Nyíregyháza, László u., Aranykalász sor gázhálózat bővítés
 • Nyíregyháza, Tiszavasvári, illetve Debreceni úti 6 bar-os gázvezeték kiváltása
 • Nyíregyháza, Mezőgazdasági Főiskola és Hallgatói Információs központ teljes közmű- és útépítés
 • Záhonytól Kisvárdáig a MÁV Zrt. átrakó és rendező pályaudvarok vízellátásának, szenny- és csapadékvíz elvezetésének és ipari szennyvíztisztításának utólagos üzemelési vízjogi engedélyezési tervének elkészítése
 • Fényeslitke-Komoró Ipari Logisztikai Terület közműellátása
 • Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítási program II. sz. szennyvíztisztító telep tervezése
 • Nyíregyháza iszapkomposztáló telep tervezése
 • Kelet-Nyírségi (Baktalórántháza, Ramocsaháza, Ófehértó, Nyíribony, Napkor, Apagy, Nyírtét) szennyvízelvezetés és tisztítási projekt
 • Dél-Nyírségi (Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári) szennyvízelvezetés és tisztítási projekt
 • Tiszaszentmárton-Zsurk-Záhony szennyvízcsatornázása
 • Tiszagyulaháza-Újtikos belvízrendezése
 • Beszterec-Kemecse-Tiszarád-Vasmegyer ivóvízminőségjavító projekt
 • Lónya-Mátyus-Tiszakerecseny szennyvízcsatornázása
 • Mátészalka belvízrendezése
 • Szamosszeg belvízrendezése
 • Hajdúböszörmény belvízrendezési koncepció
Szilárdhulladék lerakó telepek:
 • Barabás-Gelénes kommunális hulladék lerakó KHT és kiviteli terv
 • Demecser és térsége regionális kommunális hulladék lerakó engedélyes és kiviteli terv
 • Hajdúnánás és térsége kommunális hulladék gyűjtés és elhelyezés hasznosítás tanulmányterv
 • Csenger és térsége kommunális hulladéklerakó KHT és építési engedélyes terv
 • Záhony és térsége kommunális hulladéklerakó KHT és kiviteli terv, megszűnő lerakó rekultivációja
Településrendezési tervek közlekedési és közműellátás szakági munkarészei:
 • Nyíregyháza-Borbánya RRT
 • Nagykálló város ÁRT
 • Nyírbátor belváros RRT
 • Jánd Üdülőfalu RRT
 • Csaroda településrendezési terv
 • Nyíregyháza, K-i városrész településszerkezeti terv
 • Nyíregyháza, Család-Orosi-Keleti-Semmelweis u. szabályozási terv
 • Nyíregyháza, Sóstói út és térsége szabályozási terv
 • Nyíregyháza, Kiskörút szabályozási terv
 • Nyíregyháza TRT szabályozási terv
Műszaki ellenőrzés:
 • Tarpa 2001-es árvíz utáni újjáépítési munkák
 • Záhony, Széchenyi u. útépítés és vízelvezetés
 • Záhony, Rákóczi u. útépítés és vízelvezetés
 • Nyíregyháza Tesco Áruház út- és közmű
 • Szabolcsveresmart szennyvízelvezetés
 • Nyíregyháza kerékpárforgalmi létesítmények
 • Nyírbátor Ipari Park homok-olajfogó kivitelezésének
Útépítés
 • Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút (Nyíregyháza, Rakamaz)
 • Nyíregyháza-Sóstóhegy 22 ha lakópark közlekedési létesítmények tervezése
 • Záhony, Rákóczi út, D-i összekötőút útépítés tervezése
 • Záhony-Tiszabezdéd összekötőút tervezése
 • Nagyhalász, Rákóczi u., Bocskai u., Petőfi u., Rétköz u. útépítés tervezése
 • Nyírbátor D-i városrészben 4 km lakóút tervezése
 • Balkány-Petőfitelep és Balkány-Perkedpuszta útépítés tervezése
 • Záhony, Barabás, Nyíregyháza kerékpárutak tervezése
 • Gelénes, Kékcse, Csaroda gyalogjárda tervezése
 • Nyírbátor iparterületet megközelítő utak tervezése
 • Nyírbátor, 471 sz. főút és Ipari park kiszolgáló út osztályozós csomópont tervezése
 • Nyírbátor, Eduard utca és Krúdy Gy. utca közötti összekötő út és kapcsolódó parkolóállások kiviteli terv elkészítése
 • Nagyecsed Hulladéklerakó telep megközelítő (város elkerülő) út tervezése
 • Kisvárda Hulladéklerakó telep megközelítő (város elkerülő) út tervezése
 • Nyírbátor városban található, önkormányzati kezelésű Fáy u., Füveskert u., Szentvér u. burkolat felújítása engedélyes terveinek elkészítése
 • Vásárosnamény északi iparterületet megközelítő út (Nyugati elkerülő út) tervezése
 • sz főút Nyíregyháza K-i elkerülő út osztályozós csomópont tervezése
 • Fényeslitke település elkerülő út és Komoró-4. sz. főút közötti összekötő út tervezése
 • Nyírbátor városrehabilitáció I. ütem keretében megvalósítandó Nyírbátor, Árpád u. – Fáy u. – Hunyadi u. körforgalmi csomópont kialakítása és a Hunyadi u. élelmiszer áruház mögötti területen parkolók kialakítása, a Radnóti u. nyomvonal korrekció és a Váci u. és Radnóti u. közötti 1. sz. lakóút és parkolók kialakítása engedélyes terveinek elkészítése
 • Nyírbátor, Coloplast Hungary Kft. 8-10 állásos autóbusz öböl, valamint az új kapubejáró és útcsatlakozás és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kialakítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése
 • Nyíregyháza közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése keretében 113 db autóbuszmegállóhely kialakítása engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése
 • Kisvárda 4145. sz. összekötő út Attila úti szakasza a LIDL Áruház előtt 1db kijelölt gyalogos átkelőhely és kapcsolódó járdaburkolatok engedélyes terveinek elkészítése
 • Kisvárda 4145. sz. összekötő út Szabolcsvezér út – Császy L. u. csomópontjában 1db kijelölt gyalogos átkelőhely és kapcsolódó járdaburkolatok engedélyes terveinek elkészítése
 • Kisvárda Városmajor út (3814.sz. út) várfürdő előtti szakaszán létesítendő 1db kijelölt gyalogos átkelőhely és kapcsolódó járdaburkolatok, valamint 2db autóbusz megállóhely felszálló peron engedélyes terveinek elkészítése
 • Nyírbátor, Sóhordó utca (Debreceni utca és Kisbogáti utca közötti szakasz) útburkolat szélesítése és felújítása engedélyes terveinek elkészítése, kapcsolódó oszlop áthelyezések, közműkiváltások tanulmánytervének elkészítése és az útépítési engedélyezési eljárás lefolytatása
 • Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése tárgyú beruházás (ÉAOP-3.1.3/A-11) engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetési eljárásban történő közreműködés
 • Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése 2012 tárgyú beruházáshoz (ÉAOP-3.1.2/A-11) kapcsolódó Arany János u. – Szarvas utca körforgalmú csomópont, Garibaldi u. és Csaló köz útburkolat és járda rekonstrukcióra vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetési eljárások lefolytatása
 • Debrecen 33. sz főút 108+914 km szelvényében lévő Debrecen, Nyíl u. és Hadházi u. csomópontjának átépítéséhez szükséges Tanulmányterv
 • Nyíregyháza Kemecsei út (3834.sz. út)- Korányi F. út-Blaha L. sétány csomópontjában gyalogos átkelőhely és kapcsolódó járdaburkolatok engedélyes és kiviteli terve
 • Nyírbátor Zrínyi, Széchenyi u. útfelújítás engedélyes terve
 • A 471. sz. főút Nyíradony-megyehatár közötti szakasz burkolaterősítéséhez és szélesítéséhez szükséges tervezői feladatok elvégzése
 • Nyíregyháza, Debreceni út (4. sz. I. rendű főút) 270+710 – 272+600 kmsz. közötti szakasz korszerűsítés döntés-előkészítő tanulmány